Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok

  • B. Huminto

  • C. May dead-end sa unahan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay ibang bersyon ng "Do Not Enter" na simbulo. Karaniwan itong nakalagay sa mga lugar na kailangan ng regulasyon sa trapiko. Halimbawa: papasok sa isang kalye na one-way kung saan kasalungat mo pala ang daloy ng trapiko kung pumasok ka.