Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. School zone

  • B. Lugar tawiran

  • C. Palaruan

  •  
    The correct answer is B
     
    Ito ay babala na may lugar tawiran sa unahan ng kalsada. Humanda na huminto para magbigay daan sa mga taong tatawid o tumatawid na.