Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. May kurbada sa kalsada, humanda na lumiko pakanan at pakaliwa

  • B. Sarado ang kalsada sa unahan

  • C. Maaaring magpatakbo ng lagpas sa 30 kph

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na may delikadong kurbada ang kalsada sa unahan.