Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Maaaring magpatakbo ng lagpas sa 30 kph

  • B. Limitahan ang bilis sa 30 kph

  • C. Ang distansya ng susunod na bayan ay 30 kph

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang ibig sabihin ng simbulo na ito ay hindi ka maaaring magpatakbo ng higit sa 30kph sa kalsada kung saan ito nakalagay.