Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Papalupot ang kalsada sa unahan

  • B. Palapad ang kalsada sa unahan

  • C. May barikada sa unahan, humanda na lumiko

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na ang kalsda ay gegewang sa unahan.