Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Mga lubak sa unahan — bagalan ang patakbo

  • B. May tulay sa unahan

  • C. May bangin sa unahan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na may mga lubak sa unahan ng kalsada.