Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Bawal lumiko pakaliwa

  • B. One-way ang kalsada sa kaliwa

  • C. Labasan sa kaliwa

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang simbulo na ito ay nagsasabi na bawal ang lumiko pakaliwa.