Pinoy Driver Menu

Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na: Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na:

  • A. maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro

  • B. ipinagbabawal ang paglusot sa kanan

  • C. ipinagbabawal ang paglusot sa kanan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang putol-putol na puting linya sa daan ay indikasyon na maari kang lumusot pakanan o pakaliwa.