Pinoy Driver Menu

Ang tanda na "Do Not Enter" ay: Ang tanda na "Do Not Enter" ay:

  • A. regulatory sign

  • B. guide sign

  • C. warning sign

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang "Do Not Enter" na simbulo ay nakalagay sa mga lugar na kailangan ng regulasyon sa trapiko. Halimbawa: papasok sa isang kalye na one-way kung saan kasalungat mo pala ang daloy ng trapiko.