Pinoy Driver Menu

Ang tatlong kulay ng ilaw trapiko ay: Ang tatlong kulay ng ilaw trapiko ay:

  • A. pula, berde, at dilaw

  • B. pula, berde, at asul

  • C. dilaw, berde, at asul

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang tatlong kulay ng ilaw trapiko ay: pula (hinto). berdo (tumuloy), dilaw (hinto — magiging berde na ang ilaw trapiko).