Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat mong gawin pag makita mo ang tanda na ito? Ano ang dapat mong gawin pag makita mo ang tanda na ito?

  • A. Huminto lamang kapag may ibang sasakyan na paparating

  • B. May simbulo na "Stop" 150 metro sa unahan

  • C. Huminto sa interseksyon at tumuloy kapag libre na ang daan

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay babala na huminto. Humanda kang huminto kapag nakita mo ang simbulo na ito.