Pinoy Driver Menu

Ang palatandaan na ito ay indikasyon na? Ang palatandaan na ito ay indikasyon na?

  • A. Daanan ng tren, bumagal at maghanda na huminto

  • B. Interseksyon

  • C. May highway sa unahan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ito ay babala na may riles ng train sa unahan ng kalsada.