Pinoy Driver Menu

Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso (arrow) na ilaw trapiko? Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso (arrow) na ilaw trapiko?

  • A. Hindi pinayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso

  • B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan

  • C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang berdeng palaso na ilaw trapiko ay hudyat para ikaw ay kumanan o kumaliwa, depende kung saang direksyon nakaturo ang palaso.