Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso (arrow) na ilaw trapiko? Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso (arrow) na ilaw trapiko?

  • A. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon

  • B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso (arrow) ay malapit ng sumindi

  • C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang dilaw na ilaw na palaso ay hudyat na ang pulang ilaw ay malapit ng sumindi.