Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada? Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada?

  • A. Sundin ang direksyong itinuro ng palaso

  • B. Magmarahan

  • C. Maaaring lumipat ng linya

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang palaso na nakapinta sa daan ay direksyon para iyong sundan.