Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko? Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko?

  • A. Huminto

  • B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula

  • C. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagtakbo

  •  
    The correct answer is B
     
    Kailangan mong husgahan kung tutuloy ka o hihinto. Ang dilaw na ilaw trapiko ay maingat na kinalkula para bigyan ang motorista ng sapat na oras para huminto kung tumatakbo ng ayon sa "speed limit" sa basang daanan.