Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng patay-sindi na pulang ilaw trapiko? Ano ang kahulugan ng patay-sindi na pulang ilaw trapiko?

  • A. Huminto sa nakatakdang linya

  • B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan

  • C. Bilisan ang pagtakbo

  •  
    The correct answer is B
     
    Siguraduhin na huminto sa interseksyon kung saan may patay-sindi na pulang ilaw trapiko, at magpatuloy kung wala nang sagabal.