Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw sa gitna ng kalsada? Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw sa gitna ng kalsada?

  • A. Maaaring lumusot (overtake)

  • B. Bawal lumusot

  • C. Tama lahat ng sagot

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw sa gitna ng kalsada ay nangangahulugan na ipinagbabawal ang paglusot.