Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko? Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko?

  • A. Maghintay ng berdeng ilaw

  • B. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat

  • C. Huminto at magpatuloy kung ligtas

  •  
    The correct answer is C
     
    Siguraduhin na huminto sa interseksyon kung saan may patay-sindi na pulang ilaw trapiko.