Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko? Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko?

  • A. magmarahan at magpatuloy kung walang panganib

  • B. Huminto at hintayin magbago ang ilaw

  • C. Hintayin ang berdeng ilaw

  •  
    The correct answer is A
     
    Patakbuhin ang sasakyan ng may pag-iingat o bumagal kapag papalapit sa interseksyon na kung saan may patay-sinding dilaw na ilaw trapiko