Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng simbolo na pang-trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Ano ang kahulugan ng simbolo na pang-trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?

  • A. Nagtatakda

  • B. Nagbibigay babala

  • C. Nagbibigay impormasyon

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga babalang simbolo na pang-trapiko ay ang siyang nagaalerto sa mga motorista sa iba't ibang klase ng panganib at sitwasyon sa kalsada. Ito ay babala para sa kaligtasan mo, at ibang motorista, at malapit na mga hayop o mga tao na gumagawa sa kalsada.