Pinoy Driver Menu

Ano ang kahulugan ng simbolo na pang-trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis? Ano ang kahulugan ng simbolo na pang-trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?

  • A. Nag-uutos ng direkson

  • B. Nagbibigay babala

  • C. Nagbibigay impormasyon

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang mga impormasyon na simbolong pang trapiko ay nagbibigay impormasyon para sa iyong biyahe, tulad ng distansya sa susunod na bayan. Ang mga ito ay kadalasang parihaba at iba-iba ng laki at kulay.