Pinoy Driver Menu

Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay: Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:

  • A. palikong pakaliwa

  • B. palikong pakanan

  • C. magpalit ng linya o daan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang tuloy-tuloy na linya na kulay dilaw ay indikasyon na bawal lumusot at lampasan ang dilaw na linya. Maari ka lamang lumampas sa dilaw na linya kung ikaw ay liliko pakaliwa.