Pinoy Driver Menu

Ikaw ay nasa "No-Passing" zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na: Ikaw ay nasa "No-Passing" zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na:

  • A. dilaw na linyang putol-putol

  • B. puti na linyang putol-putol

  • C. dalawang dilaw na linya

  •  
    The correct answer is C
     
    Lahat ng lane na may dilaw na linya ay hindi maaaring lampasan ng mga sasakyan. Hindi ka maaaring magovertake kapag malalampasan mo ang dilaw na linyang ito.