Pinoy Driver Menu

May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumalibis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na: May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumalibis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na:

  • A. may nagdugtong na interseksyon sa unahan

  • B. ang kalsada ay magiging makitid

  • C. ikaw ay paparating sa "construction area"

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag nakakita ka ng puting linya na tumatalibis papunta sa ibang lane ang ibig sabihin nito ay magiging makitid ang kalsada dahil sa pagsasama ng lane sa unahan.