Pinoy Driver Menu

Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may: Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may:

  • A. tuloy-tuloy na puting guhit

  • B. putol-putol na dilaw na guhit

  • C. tuloy-tuloy na dilaw na guhit

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang putol-putol na dilaw na linya sa daan ay indikasyon na maari kang lumusot sa kaliwa o sa kanan basta ito ay ligtas.