Pinoy Driver Menu

Ang drayber na nahuling nagmamaneho gamit ang paso na lisensya ay may parusa na: Ang drayber na nahuling nagmamaneho gamit ang paso na lisensya ay may parusa na:

  • A. multa na Php 500 at isang buwan na suspensyon na lisensya

  • B. multa na Php 100

  • C. multa na Php 400

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang lisensya ng drayber ay balido ng 3 taon, at ang eksaktong pagkapaso nito ay pareho ng araw ng kaarawan ng may-ari nito.