Pinoy Driver Menu

Ang lisensya ng isang drayber na nahuli ng tatlong beses sa loob ng 12 na buwan ay maaaring bawiin o suspindihin ng Direktor sa loob ng: Ang lisensya ng isang drayber na nahuli ng tatlong beses sa loob ng 12 na buwan ay maaaring bawiin o suspindihin ng Direktor sa loob ng:

  • A. hindi lalampas sa dalawang taon

  • B. tatlong taon

  • C. habangbuhay

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang direktor ng LTO ay may otoridad na suspindihin o bawiin ang lisensya ng drayber depende sa lala ng magkakasunod na mga paglabag sa loob ng isang taon.