Pinoy Driver Menu

Ang mahuhuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may parusang: Ang mahuhuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may parusang:

  • A. Pagsuspinde ng lisensya

  • B. Pagkabilanggo ng anim na buwan

  • C. Tama lahat ng sagot

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang pagmamaneho ng nakainom ng alkohol o ipinagbabawal na gamot ay lubhang delikado, ito ay ipinagbabawal ng batas at may karampatang parusa.