Pinoy Driver Menu

Ang may-ari ng sasakyan na pribadong nakarehistro na ginamit sa pamasada at pagsakay ng mga pasahero o kargamento ay may parusa na: Ang may-ari ng sasakyan na pribadong nakarehistro na ginamit sa pamasada at pagsakay ng mga pasahero o kargamento ay may parusa na:

  • A. multa na Php 2,000 at pagkumpiska ng lisensya

  • B. multa na Php 300

  • C. pagkumpiska ng plaka ng sasakyan

  •  
    The correct answer is A
     
    Huwag magmaneho ng sasakyan na walang rehistro. Ang paglabag dito ay may multa na Php 2,000 hanggang Php 4,000 (kung ang drayber ay siya ring may-ari ng sasakyan) at kukumpiskahin din ang plaka ng sasakyan o di kaya ay sasamsamin ang sasakyan na maaari mo lamang mabawi pagka may rehistro na ito.