Pinoy Driver Menu

Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang: Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:

  • A. Php 1,500 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya

  • B. Pagkakabilanggo ng hindi hihigit sa anim na buwan

  • C. Php 100

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ilegal. Kailangan mong kumuha ng lisensya sa LTO kung nais mong makapagmaneho ng sasakyan.