Pinoy Driver Menu

Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang: Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:

  • A. Php 500

  • B. Php 500 at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa sampung araw

  • C. Php 1500

  •  
    The correct answer is C
     
    Labag sa batas ang pagmamaneho ng walang lisensya. Kapag ikaw ay nahuli ang multa ay 700 Php.