Pinoy Driver Menu

Ano ang paglabag mo kapag ikaw ay nagsakay ng pasahero kung saan ito ay ipinagbabawal? Ano ang paglabag mo kapag ikaw ay nagsakay ng pasahero kung saan ito ay ipinagbabawal?

  • A. Kawalan ng magandang asal

  • B. Reckless driving

  • C. Obstruction sa daloy ng trapiko

  •  
    The correct answer is C
     
    Kung ikaw ay magbababa o magsasakay ng pasahero, ito ay gawin sa tamang babaan. Nauukol ito salahat ng mga sasakyan, pribado man o pampubliko.