Pinoy Driver Menu

Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya?

  • A. 30 araw

  • B. 15 araw

  • C. 10 araw

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang nahuling drayber ay maaring ayusin ang kanyang kaso sa loob ng 15 araw basta't ito ay naiulat na at naka-encode na sa "LTO-IT system". Kung ang nahuling drayber ay pumalya na isaayos ang kaso sa loob ng 15 araw mula sa petsa ng pagkakahuli, ito ay maaring magresulta sa pagkasuspinde o pagkawalang-bisa ng lisensya.