Pinoy Driver Menu

Question 1 of 9

 
 
 

Ano ang dapat mong gawin kung may ambulansya sa likod mo na may pulang ilaw at sirena?

  • A. Huminto kaagad

  • B. Panatilihin ang iyong bilis — makakahanap ng paraan ang ambulansya para maunahan ka

  • C. Dagdagan ang iyong bilis para hindi mo maabala ang ambulansya

  • D. Lumipat sa pinaka kanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kailangan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements