Pinoy Driver Menu

Question 1 of 44

 
 
 

Ang drayber na may "restriction code no. 1" sa kanyang lisensya ay maaaring magmaneho ng:

  • A. motorsiklo

  • B. trak

  • C. kotse

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements