Pinoy Driver Menu

Question 1 of 63

 
 
 

Ang pinakamainam na gawin kapag liliko pakanan o pakaliwa habang bumabaybay sa highway ay:

  • A. magbigay ng senyas ng iyong pakay habang lumiliko

  • B. magbigay ng electrical o hand signal sa layong 30 metro bago ka lumiko

  • C. huwag nang magbigay ng senyas kung wala namang kasunod na sasakyan

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements