Pinoy Driver Menu

Question 1 of 63

 
 
 

Maaari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:

  • A. ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

  • B. ang kalsada ay salubungang-daan (two-way)

  • C. malapad ang bangketa

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements