Pinoy Driver Menu

Question 1 of 63

 
 
 

Maaari kang lumipat ng lane kung ikaw ay:

  • A. nakapagbigay na ng tamang senyas at nasuri ang trapiko

  • B. nakapagbigay na ng senyas

  • C. nakapagsuri ng trapiko

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements