Pinoy Driver Menu

Question 1 of 63

 
 
 

Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pakaliwa, nakatitiyak ka na siya ay:

  • A. kakaliwa

  • B. kakanan

  • C. hihinto

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements