Pinoy Driver Menu

Question 1 of 63

 
 
 

Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?

  • A. Tama lahat ang sagot

  • B. Sa mga sangandaan o interseksyon

  • C. Sa paanan ng tulay

 
 
Your progress: Help us make this site better by suggesting improvements